Albert Solino, Uluslararası Danışmanlık, Teknoloji ve Kurumsal Finansman şirketidir. Yönetim Danışmanlığı ve Stratejik Danışmanlık ile müşterilerine sistem kazandırır. Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı ile şirketlere sağlıklı bir bilanço yapısı sağlar. Halka Arz, Tahvil İhracı ve Turquality ile şirketlere fon sağlar.
% 94
Yönetim Danışmanlığı Müşterilerimizin 2 Yıllık Ciro Büyüme Oranı
2,1 Milyar $
Turquality Danışmanlığı ve Halka Arz Müşterilerimizin Aktif Büyüklük Toplamı
Vergi

Ar-Ge Reform Paketi Ve İkincil Mevzuatı

AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI


5746 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği

1.Tasarım Merkezi;

-Vergi İndirimi (Tasarım harcamalarının tamamı)

-Sigorta Prim Desteği (İş veren hissesinin yarısı 2023 yılına kadar Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır)

-Gelir Vergisi Stopajı Desteği

-Damga Vergisi İstisnası

-Gümrük Vergisi İstisnası

*En az 10 tam zamanlı personel

*Tasarım Projelerinin bulunması

*Fiziki kontrol mekanizmalarının bulunması (kamera, turnike vb.)

*Tasarım faaliyetleri yurtiçinde olmalı.

*Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

*Tasarım faaliyetleri; Sanayi Dışı ve Sanayi alanlarında olabilir.

*Süreç

Başvuru: Online Sistem üzerinden(Biltek Portal )Başvuru (e- İmza)

Ön İnceleme: Bakanlık tarafından şekilsel inceleme (5 işgünü) ve İşletme tarafından eksiklerin tamamlanması (15 işgünü)

Değerlendirme ve Denetim Komisyonu:

*Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü

* Maliye Bakanlığı Temsilcisi

*2 Akademisyen

*Sektör temsilcisi

Yerinde İnceleme Değerlendirme ve Denetim Komisyonu: Konusunda uzman veya akademik kariyeri bulunan izleyicilerce (e-İmzalı rapor)

Sonuç: İlgili kurumlara ve firmaya bildirim.

 

2.Ar-Ge ve Tasarım yapan firmaların yanı sıra, Ar-Ge ve Tasarımı siparişle yaptıran firmaların da vergi indiriminden yararlandırılması


3. Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli Ar-Ge personeli sayısının aşağıdaki alanlar dışındaki sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi.


4. Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına Bakanlık tarafından karşılanması (AGM nin %10 kadar personelin) (Bakanlık aylık dönemler halinde ödeme yapacaktır.)


5. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetlere ilişkin harcamaların, Ar-Ge proje harcaması içindeki payının “%20’den %50’ye” çıkarılması.


6. Ortak genel giderlerin (kira, elektrik, su ve doğalgaz vb.) belirli bir oranının Ar-Ge veya Tasarım harcaması kapsamına alınarak indirime tabi tutulması.


7. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine yönelik faaliyet denetimlerinin “belgenin alındığı tarihe” göre değil

“takvim yılı”na göre yapılması.


8. Mevcut Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin; -Tüzel kişiliklerine ilişkin değişikliklerinde ve Mücbir sebep kaynaklı durumlarında yeniden başvuru şartının aranmaması.


9. Tüm firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanması.


10. Gümrük Vergisi İstisnasının hızlı ve etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik “Tek Pencere” sistemi uygulamasının gerçekleştirilmesi


11. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili dışarıda geçirdikleri sürelerin de muafiyet kapsamına alınması (Değerlendirme ve onay 5 gün içerisinde yapılcaktır.)

-Ar-Ge ve Tasarım Merkezi dışında geçirilen sürelerin (aylık ders saati kadar) %100’ü, destek ve teşvik kapsamında değerlendirilir. (En az 1 yıllık personel olması şartı var. YL öğrencisini 15 yıl DR öğrencisini 2 yıl bu şekilde kapsama alıyor)


12. TGB de Ar-Ge Merkezinin kurulabilmesi.


Destek ve Teşvik (5746 Kanun)

Vergi İndirimi

• Gelir Vergisi Stopajı

• Sigorta Primi

• Damga Vergisi

• Gümrük Vergisi

• Faaliyet Denetimi

İdari ve Yönetimsel (4691 Kanun)

• İdare Binası

Ar-Ge Binası

• Laboratuvarlar

• Sosyal Tesisler

 


13. Ar-Ge ve Tasarım personeline sağlanan gelir vergisi stopajı teşvik oranlarının artırılması


14. Yabancı Uyruklu Personel Ar-Ge veya Tasarım personeli olarak çalıştırılacak.


15. Öğretim elemanlarının Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde kısmi süreli ya da sürekli çalışabilmelerinin sağlanması. Üniversitede çalışılan her 6 yıl için; Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde, Ar-Ge ve Tasarım Personeli olarak 1 yıl görev alınabilecektir. Elde ettikleri gelirin döner sermaye kapsamı dışında tutulması.


16. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Rekabet Öncesi İşbirliği projelerinde görevlendirilecek izleyici ile Değerlendirme ve Denetim Komisyonu üyelerinin seçildiği Sektör Temsilcilerinin kapsamının genişletilmesi


 

 


17. Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’sinin indirime konu edilmesi

 


18. Ar-Ge veya Tasarım Merkezi yöneticisinin Ar-Ge, Tasarım veya destek personeli olarak dikkate alınması firmaların kararına bırakılmıştır


19. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen projelerin her biri, Bakanlıkça görevlendirilen izleyiciler tarafından değerlendirilir


20. Tam zaman eş değer Ar-Ge ve Tasarım personeli çalışma süreleri:

Haftada 45 saat çalışma

Başarılarımızı Okuyun

Makaleler & Yayınlar

Lütfen tarayıcınızın kullanmakta olduğu Adobe Flash Player programını güncelleyiniz.

Get Adobe Flash player

Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
Paylaş
Bu servisiniz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum
Takip Et