Albert Solino, Uluslararası Danışmanlık, Teknoloji ve Kurumsal Finansman şirketidir. Yönetim Danışmanlığı ve Stratejik Danışmanlık ile müşterilerine sistem kazandırır. Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı ile şirketlere sağlıklı bir bilanço yapısı sağlar. Halka Arz, Tahvil İhracı ve Turquality ile şirketlere fon sağlar.
% 94
Yönetim Danışmanlığı Müşterilerimizin 2 Yıllık Ciro Büyüme Oranı
2,1 Milyar $
Turquality Danışmanlığı ve Halka Arz Müşterilerimizin Aktif Büyüklük Toplamı
Teknoloji

Bilişim Teknolojileri & İnovasyon Danışmanlığı

Latince ‘innovatus’ sözcüğünden türeyen inovasyon, OECD ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Oslo Kılavuzu’nda şu biçimde tanımlanmaktadır: Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal veya hizmet) yada sürecin ; yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında , işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.

İnovasyonda önemli olan ; başkalarının bilmediği , henüz yapılmamış bir şeyleri yapmak ve bundan ekonomik fayda sağlamaktır. İnovasyonda başarı için , diğerlerinden farklı düşünmek düşündüklerinizi hayata geçirmek gerekir.

Unutulmaması gereken, İnovasyonun bir icat olmadığı fakat icatların sonuçlarından yararlanabileceği ayrıca mevcut ürün , hizmet ve süreçlerde yapılacak küçük değişiklik veya ilavelerle çok büyük yeniliklerin doğabileceğidir.

Hangi alanda faaliyet gösterdiğine yada büyüklüğüne bakılmaksızın, her tür işletmenin, varlığını sürdürebilmek ve pazarda rekabet edebilmek için inovasyona ihtiyacı vardır. İnovasyon firmanın ticari hayatında başarıya ulaşabilmesi için anahtar faktördür. İnovasyon ticari faaliyetin gerçekleştiği tüm alanlarda söz konusu olabilir. İnovasyonun doğrudan etkileri; pazar payında artış, büyüme ve kar oranlarında yükseliş olarak görülür.

Biz, Albert Solino doğamızın ve ismimizin de bir parçası olarak , işletmenizin ultra rekabetçi piyasada, fark yaratarak karlı bir biçimde büyümesi ve bunu sürdürülebilir kılmasına katkı sağlamak gayesiyle ;
  • İnovasyon kapasitesi analizi ve geliştirilebilecek yönlerin belirlenmesi
  • İnovasyon projesi seçimi
  • İnovasyon yönetim sisteminizin kurulup geliştirilmesi,
  • İnovasyon ortamını hazırlayacak çalışanlar arası bilgi paylaşımı sisteminin kurulması
  • Çalışanlarınızın inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi,
  • İnovasyonda projelerinizin finansmanı için Ulusal veya Uluslararası Alternatif Finansman Kaynakları Projelerinin Seçimi ve Yürütülmesi
Konularında müşterilerimize destek vermekteyiz. İnovasyon konusunda çözümler üretmekte ve müşterimizin pazarda fark yaratması için her türlü yenilikçi çözümleri hayata geçirmekteyiz.

Albert Solino,uluslarası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin

Başarılarımızı Okuyun

  • Bilişim Teknolojileri & İnovasyon Danışmanlığı

    İleri teknolojiler ve Elektronik alanında faaliyet gösteren müşterimiz ortak olduğu Alman firmasından ayrılınca rekabette geriye düşmemek için bize başvurdu. İstediği şey, firmasında inovasyon kültürünü yerleştirmek...

Lütfen tarayıcınızın kullanmakta olduğu Adobe Flash Player programını güncelleyiniz.

Get Adobe Flash player

Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
Paylaş
Bu servisiniz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum
Takip Et