Albert Solino, Uluslararası Danışmanlık, Teknoloji ve Kurumsal Finansman şirketidir. Yönetim Danışmanlığı ve Stratejik Danışmanlık ile müşterilerine sistem kazandırır. Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı ile şirketlere sağlıklı bir bilanço yapısı sağlar. Halka Arz, Tahvil İhracı ve Turquality ile şirketlere fon sağlar.
% 94
Yönetim Danışmanlığı Müşterilerimizin 2 Yıllık Ciro Büyüme Oranı
2,1 Milyar $
Turquality Danışmanlığı ve Halka Arz Müşterilerimizin Aktif Büyüklük Toplamı
Teknoloji

ERP, CRM, MRP İmplementasyonu

Bu hizmet sayesinde şirketinizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz anlık verileri kolayca analiz edebilecek, buna göre stratejik olarak hızlı kararlar vererek şirketinizi çok daha etkin yönetebileceksiniz. Aynı zamanda şirketinizin tüm operasyonlarında yaşanan aksaklıklar ve verimsizlikler ciddi şekilde azaltılarak daha çevik bir yönetim için ihtiyaç duyduğunuz alt yapıya sahip olacaksınız. Kurumsallaşma sürecinin de önemli bir adımı olan ERP süreci sayesinde şirketlerin kurumsallaşarak hem şirket sahiplerinin hem de çalışanların daha iyi bir çalışma ortamı ve uzun ömürlü bir şirket yapısı kazanmasına ciddi katkı yapılacaktır.

Kurumsal Kaynak Planlama hizmet ya da ürün üreten firmaların gerekli işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan yönetim sistemidir. Bu anlamda işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilerek verimli olarak kullanılması günümüzde firmalar için kritik öneme sahiptir. Temelde yönetim fonksiyonlarının optimize edilmesi, gittikçe karmaşıklaşan iş süreçleri ve süreçler arası ilişkilerin yönetilebilmesi ve firmanın gerçek zamanlı durumunun görülerek stratejik kararların alınabilmesi için geliştirilmiş, yazılım ve donanım bileşenlerinden oluşmaktadır. Günümüzde artan rekabet, maliyetlerin ve karmaşıklaşan iş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekli yazılımladır.

Albert Solino ERP süreci 3 ana kısımdan oluşmaktadır:
  1. Pre- ERP
  2. ERP
  3. Post-ERP
Albert Solino olarak bu süreci, müşterimizi iyi tanıyarak ve ERP öncesi sürecini iyi analiz ederek başlatıyoruz. Pre-ERP (ERP Öncesi Evre) olarak adlandırdığımız bu süreç firmanın dinamiklerini ve kritik süreçlerini analiz ederek yöneticilere maksimum fayda sağlayacak şekilde iş modellemesinin yapılması anlamına gelmektedir. Bu kapsamda üretim, finans, muhasebe, satın alma, depo yönetimi, stok takip, satış, pazarlama ve yönetim gibi firmanın tüm fonksiyonlarını ortaya koyan ve bir anlamda şirketi “ Para kazanan bir makine” olarak basitçe modellemekteyiz. Bu modelde şirket için katma değer yaratan unsurları ön plana çıkartıp, gereksiz işlemleri ve israfları elimine etmekteyiz. Kontrol parametrelerini firma yönetimiyle beraber belirleyerek ERP’den ne isteyeceğimizi iyi bir şekilde tespit etmekteyiz. Daha sonra buna en uygun ERP yazılımını ve modüllerini belirleyerek ERP implementasyon sürecine geçmekteyiz. Firmayla beraber yapılandırdığımız bu ERP implementasyon sürecini bütünleşik bir şekilde yönetmekteyiz. ERP-Implementation olarak adlandırdığımız bu süreçte ERP alt yapısını firmaya uygun bir şekilde oluşturmaktayız. Gerekli alt yapıyı oluşturduktan sonraki süreç Post -ERP süreci olarak geçmekte ve firmanın tüm birimlerinin bu alt yapıyı baştaki iş modeline uygun bir şekilde kullandığından emin olana dek süren bir süreçtir. Tüm 3 süreçte de sürekli eğitim ve proje yönetim teknikleri Albert Solino tarafından uygulanmaktadır.

Albert Solino,uluslarası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin

Başarılarımızı Okuyun

  • ERP, CRM, MRP İmplementasyonu

    Hızlı Tüketim Malları( FMCG) sektöründe faaliyet gösteren ülkemizin önde gelen şirketiyle ERP implementasyonu tamamlanmış ve anlık kar hesapları, mevsimsel üretim ve talep farklılıkları anında hesaplanabilir...

Lütfen tarayıcınızın kullanmakta olduğu Adobe Flash Player programını güncelleyiniz.

Get Adobe Flash player