Albert Solino, Uluslararası Danışmanlık, Teknoloji ve Kurumsal Finansman şirketidir. Yönetim Danışmanlığı ve Stratejik Danışmanlık ile müşterilerine sistem kazandırır. Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı ile şirketlere sağlıklı bir bilanço yapısı sağlar. Halka Arz, Tahvil İhracı ve Turquality ile şirketlere fon sağlar.
% 94
Yönetim Danışmanlığı Müşterilerimizin 2 Yıllık Ciro Büyüme Oranı
2,1 Milyar $
Turquality Danışmanlığı ve Halka Arz Müşterilerimizin Aktif Büyüklük Toplamı
Danışmanlık

Etkin Bütçeleme Uygulamalı Eğitimi

Bütçe yapılmadan yönetilen şirket; gideceği limanı bilmeyen gemiye benzer!

Etkin Bütçeleme Uygulamalı Eğitimi   
  
Bilimin ve iş dünyasının altın kuralı, “Ölçemeyeceğiniz şeyi kontrol edemezsiniz.” kuralıdır.

Eğer firmalar da, önümüzdeki seneki ve senelerdeki hem iç hedef ve öngörülerini hem de dışsal gelişmeleri öngörmez, hesaplamaz ve bu öngörülere göre kendine bir yorgan biçmezse, önümüzdeki sene yorganın kısa gelmesi ve şirket bölümlerinin bazılarının üşümesi gibi sorunlarla karşılaşması kaçınılmazdır. Aynı zamanda başarılı olup olmamanın en önemli kriteri, tıpkı eski kültürlerde altının ve gümüşün kalitesini ölçmek için kullanılan mihenk taşının, sizin kıstasınızda dönem başında nereye konulduğu ile dönem sonunda nerede yer aldığı arasındaki farktır.

Deneyimli ve dinamik Albert Solino ailesi, size planlama ve yıllık bütçeleme sistematiğini, uluslararası firmalarda gerçekleştirilmiş sistematikler ve bilgisayar yazılım araçları üstünden sunar; çalışanlarınızı eğitir; ve departmanların birer iç müşteri gibi görülerek bütçeye göre hareket etmesini temin eder.

Böylelikle, çok değişkenli, çok bilinmezli, karmaşık bir yapıyı, öngörülebilir, senaryo bazında uygulanabilir ve bu doğrultuda kararlar alınabilir bir yapıya çeviririz. Aynı zamanda, şirketinizin önündeki sis perdesinin, ilk önce 1 yıl için, daha sonra da 3-5 yıl için kalkmasına yardımcı oluruz.
 
Etkin Bütçeleme Uygulamalı Eğitiminin
Amacı:
Eğitimde katılımcılara; Muhasebe ve finansal yönetimin yalınlaşmasını ve nasıl daha az kaynakla yönetileceğini ve basitleşeceğini anlamak, Muhasebe ve maliyet yöneticilerinin yalın sistemlere entegrasyonunu sağlamak, Muhasebe dışı yalın yöneticilerin muhasebenin yalına bakış açısını ve maliyet yönetimini anlamasını sağlamak, Hedef maliyetleme ve ürün maliyeti azaltma çalışmaları hakkında bilgilenmek gibi yetkinlikler kazandırmak.
 
Etkin Bütçeleme Uygulamalı Eğitim İçeriği:

 • Yalın Muhasebe Prensipleri, Uygulamaları ve Araçları 
 • Yalın Problem Çözme ve Muhasebe Süreçlerini Sürekli İyileştirme
 • Performans Ölçümleri ve Operasyonel Sürekli İyileştirme
 • Yalın Maliyet Yönetimi Değer mühendisliği ve değer analizi
 • Müşteri ve Tedarikçi Değeri
 • Yönetime Finansal Raporlama       
 • Muhasebede  Görsel Yönetim
 • Planlama ve Bütçeleme                               
 • Yalın İyileştirmelerin Finansal Etkisi                   
 • Yalın Kapital Planlama                               
 • İç Muhasebe Denetimleri                               
 • Stok Değerlendirme                   
 • Yalın İş/Şirket Yönetim Sistemi
 • Yalın Muhasebe Olgunlaşma Yolu
Albert Solino,uluslarası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin

Başarılarımızı Okuyun

 • Etkin Bütçeleme Uygulamalı Eğitimi

  Perakende mağazaları olan ve toptan dağıtım yapan gıda takviyeleri konusunda uzmanlaşmış müşterimiz daha planlı ve öngörülebilir bir yapıya kavuşma isteğiyle bize geldi. Müşterimizin departman müdürlüleriyle yaptığımız toplantılar sonucunda...

Lütfen tarayıcınızın kullanmakta olduğu Adobe Flash Player programını güncelleyiniz.

Get Adobe Flash player