Albert Solino, Uluslararası Danışmanlık, Teknoloji ve Kurumsal Finansman şirketidir. Yönetim Danışmanlığı ve Stratejik Danışmanlık ile müşterilerine sistem kazandırır. Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı ile şirketlere sağlıklı bir bilanço yapısı sağlar. Halka Arz, Tahvil İhracı ve Turquality ile şirketlere fon sağlar.
% 94
Yönetim Danışmanlığı Müşterilerimizin 2 Yıllık Ciro Büyüme Oranı
2,1 Milyar $
Turquality Danışmanlığı ve Halka Arz Müşterilerimizin Aktif Büyüklük Toplamı
Kurumsal Finansman

Finansal Danışmanlık

Finansal Danışmanlık Hizmetleri
  
Şirketler Grubu ve Holding statüsündeki müşterilerimize Finansal Danışmanlık Hizmetleri kapsamında aşağıdaki çözümleri sunarız:

- Hissedar olunan şirketlerin finansal açıdan değerlendirilerek en uygun yönetim stratejisinin belirlenmesi konusunda danışmanlık verilmesi   
 
- Finans Süreçlerinin Verimliliğinin Sağlanması: Mevcut sermayenin ve finansal kaynakların verimli ve karlı finansal araçlarda değerlendirilmesi konusunda firma ortak ve yetkililerinin yönlendirilmesi 
  
- Finansal işleyiş modeli tasarımı 
  • Şirketler grubunuz içinde yer alan bütün firmaların sahip olduğu sermayelerin faaliyet  alanlarına ve hedeflerine uygun yapıda ve tutarda belirlenip belirlenmediğinin kontrol edilmesi
  • Maliyet yönetimi ve karlılığı analizi
  • Fon giriş ve çıkışları arasındaki zaman uyumunu sağlayarak genel finansman dengesinin korunmasını sağlamak açısından planlama 
  • Kontrol sürecinin kurulmasına destek olmak ve sonucunda sapmaları analiz edilerek gereken önlemlerin zamanında alınmasını sağlamak 
  • Tüm fon giriş ve çıkışlarını vadeler itibarıyla hedeflere uygun tanımlanmasını sağlanması 


Albert Solino,uluslarası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin

Başarılarımızı Okuyun

Makaleler & Yayınlar

Lütfen tarayıcınızın kullanmakta olduğu Adobe Flash Player programını güncelleyiniz.

Get Adobe Flash player