Albert Solino, Uluslararası Danışmanlık, Teknoloji ve Kurumsal Finansman şirketidir. Yönetim Danışmanlığı ve Stratejik Danışmanlık ile müşterilerine sistem kazandırır. Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı ile şirketlere sağlıklı bir bilanço yapısı sağlar. Halka Arz, Tahvil İhracı ve Turquality ile şirketlere fon sağlar.
% 94
Yönetim Danışmanlığı Müşterilerimizin 2 Yıllık Ciro Büyüme Oranı
2,1 Milyar $
Turquality Danışmanlığı ve Halka Arz Müşterilerimizin Aktif Büyüklük Toplamı
Danışmanlık

Ürün Maliyetleri Hesaplaması Eğitimi

Ürün Maliyetleri Hesaplaması Eğitimi   
 
Her işletme farklı sektörlerde faaliyet gösterir. Bu durumda yaratılan katma değer birbirinden değişik  biçimde vücut bulabilir. Ancak ortak özellik şudur: İşletmeler her zaman çeşitli üretim faktörlerini ( girdi) dönüştürerek ürün ya da hizmet ( çıktı) elde ederler. İşte; her işletmenin bu çıktılardaki harcadığı çeşitli üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değerine o ürünün maliyeti denir.

Maliyet, ürün ya da hizmet için yapılmış giderlerin ve özverilerin toplamı veya bir mamul ya da hizmeti satın almak için elden çıkartılan nakit veya herhangi bir varlığın değeridir.

Bir işletmede ayrıntılı maliyetlerin hesaplanması için uygulanacak sistem, ürünün cinsine olduğu kadar, işletmenin büyüklüğüne, genel örgüt yapısına ve üretim tekniğine de sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenle her işletme tarafından kullanılabilecek hazır reçete biçiminde maliyet sistemi yoktur. Albert Solino olarak Maliyet Muhasebesi ekibimizin desteği ile, her işletme kendi yapısal özellik ve gereksinimlerine en uygun sistemi kurar, sürekli geliştirir ve değişen koşullara ayak uydurmasını sağlarız.

Maliyet Analizi; ürün maliyetini oluşturan girdilerin ham madde dışında - ki bu maliyet hesaplarında en kolay hesaplanabilenidir- direkt işçilikler, endirekt işçilikler, genel yönetim ya da genel üretim giderleri ve enerji gibi giderlerin ayrıntılı olarak hesaplanması ve irdelenmesidir.

Albert Solino olarak, bugüne kadar iş yaptığımız sanayi kuruluşu ve özellikle birçok küçük ve orta boy işletmelerde (KOBİ) gördük ki
 • Maliyetlerin ayrıntılarına pek fazla girilmediği
 • Genelde toplam maliyetlerle kararların alındığı ve işlerin yürütüldüğü
 • Üretim planlarına, verimlilik analizlerine fazla yer verilmediği
 • Satış fiyatı belirlenirken, ürün maliyetinden bağımsız tecrübeyle yıllar içinde ortaya çıkmış hesap tablolarından yararlanıldığı
 • Veyahut maliyeti hiç düşünmeden, piyasada rakiplere göre hangi fiyattan satılabileceği hesaplanıp ona göre fiyat verildiği ve çoğu zaman gerçek kar veya zararın hesaplanamadığı
Küreselleşen ya da globalleşen dünyamızda rekabetin kıyasıya yoğunlaştığı, saniye birimlerindeki iyileştirmelerin önem kazandığı göz önüne alınırsa maliyet ayrıntılarının bilinmesi son derece önemli hale gelir. Bunun anlamını “başarı ayrıntılarda gizlidir” deyimi ile öz olarak açıklamak mümkündür.

“Maliyet Yönetimi” yaklaşımında daha sağlıklı birim maliyet hesaplanabilmesi için Albert Solino tarafından, müşterimizin durumuna, sektörüne ve yapısına bağlı olarak başlıca yöntemleri şöyle sıralayabiliriz.
 1. Faaliyet Tabanlı Maliyet Yöntemi (ABC- Activity based costing)
 2. Hedef Fiyata Yönelik Maliyetleme Yöntemi (TC- Target costing)
 3. Katsayılar Yöntemi ile Maliyet Hesaplama
 4. Sektörel Dağıtım Anahtarlı Maliyet Hesaplama

Albert Solino,uluslarası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin

Başarılarımızı Okuyun

 • Ürün Maliyetleri Hesaplanması Eğitimi

  Kimya sektöründe faaliyet gösteren ve markalı ürünlerle FMCG sektöründeki firmada reel ürün maliyetleri hesaplama noktasında firmaya özgü bir hesaplama yazılımı geliştirilmiş bu sayede ürün fiyatlandırmada gerçekçi ve modüler bir sistem alt yapısı oluşturulmuştur...

Lütfen tarayıcınızın kullanmakta olduğu Adobe Flash Player programını güncelleyiniz.

Get Adobe Flash player