Albert Solino, Uluslararası Danışmanlık, Teknoloji ve Kurumsal Finansman şirketidir. Yönetim Danışmanlığı ve Stratejik Danışmanlık ile müşterilerine sistem kazandırır. Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı ile şirketlere sağlıklı bir bilanço yapısı sağlar. Halka Arz, Tahvil İhracı ve Turquality ile şirketlere fon sağlar.
% 94
Yönetim Danışmanlığı Müşterilerimizin 2 Yıllık Ciro Büyüme Oranı
2,1 Milyar $
Turquality Danışmanlığı ve Halka Arz Müşterilerimizin Aktif Büyüklük Toplamı
İnsan Kaynakları
Kariyer Planlaması

Albert Solino olarak en önemli kaynağımız insandır.


Albert Solino geniş ilgi alanları, yetenek ve motivasyona sahip seçkin kişilerden oluşan heyecan verici ve dinamik bir kuruluştur. Her sektörden müşterilerimiz bulunmaktadır; bu da çalışanlarımız için sayısız yeni mücadele ve olanak anlamına gelmektedir.

Dolayısıyla çalışacağımız kişiler akademik olarak üst düzey, iş deneyimi olarak da kayda değer tecrübeye sahip olmalı ve beraberinde şu özellikleri de taşımalıdırlar:
  • Çözüm Odaklı
  • Yapıcı ve pratik problem çözme yeteneğine sahip
  • Etik değerlere bağlı
  • Lider
Albert Solino’de çalışmak için yetenekli olmalısınız; biz ise kendinizi daha da geliştirmenize yardımcı olacağız. Öğrenme ve uzmanlaşma eğitim programlarımızın size çok şeyler katacağına inanıyoruz ve kariyeriniz ilerledikçe ve büyüyen organizasyonumuzda yeni fırsatlarla karşılaştıkça size yol gösteriyor olacağız.

Albert Solino’de Ne Öğreneceksin?

Albert Solino bir okuldur. Günümüzde gittikçe karmaşıklaşan iş dünyasında problemleri analiz edip, sürekli yenilikçi çözümler üreten ve yaptığı her işte yeni deneyimler ve bilgiler elde eden bir firmayız. Albert Solino’de belli sektörlerde uzmanlaşıp kendini belli alanda geliştirirsin. Bunu yaparken alanında deneyimli mühendislerimizden mentörlük alırsın. Sektör dinamiklerini ve süreçleri öğrenme hızın, azminin ve öğrenme isteğinin derecesiyle orantılıdır. Albert Solino’de hem büyük resmi hem de detayı görür, dizayn eder ve öğrenirsin.
Kariyer Planlaması
İş Analisti, müşterilerimiz için gerçekleştirilen çeşitli projelerde analiz yeteneğiyle müşterinin sorununu çözmeye odaklanır.

İş analisti, araştırır, veri toplar, verileri teknolojik ve literatür kaynaklı araçlarla analiz eder; analizinden müşterinin etkin yönetime ulaşması için gerekli alternatifli çözüm önerilerini ve iş modellerini kurgular. Kurguladığı modelleri , Proje Koordinatörü ile takım çalışması içinde sorgular ve en etkin çözüm önerisinin formüle edilmesinde aktif görev alır.
Proje Sorumlusu, müşterilerimiz için gerçekleştirilen çeşitli projelerde sorunu analiz edip çözüm konusunda fikirler üretmekle beraber aynı zamanda da projenin bir kolunun sorumluluğunu da yürütür.

Bu konuda hem teknik yetkinliklerini hem de analitik becerilerini kullanır. İş Analistleri tarafından analiz edilen verileri sentezleyerek müşteri için özelleştirilmiş etkin çözümleri kurgular. Çözümleri kurgulama safhasında doğrudan müşteriyle etkileşimde olur. Müşteriyle , sorunun nasıl çözülebileceğini konuşur ve çözümü mükemmelleştirir. Proje Sorumluları, bir projenin her yönünde ( Teknik, Finansal, Yönetim, Strateji ve Operasyon) kendilerini sürekli geliştirirler. Bu gelişim safhasında sektörel uzmanlık konusunda da ilk adımı atarlar.
Proje Koordinatörü, müşteri için yapılan projenin ana yürütücüsüdür. Projenin sahibi ve sorumluluk taşıyıcısıdır. Projeyle ilgili her türlü taktiksel ve operasyonel kararın yetkili merciidir. Müşteri ekip lideriyle sürekli temas halindedir. Sorumlu olduğu proje için Albert Solino’yu temsil eder. Proje Yönetimini optimize ederek, doğru strateji ve etkin yönetimi hedefler. Müşterilerde oluşabilecek değişime karşı dirençleri aşmada müşterilere rehberlik eder; yol gösterir ve ekip motivasyonunu her zaman canlı tutar.

Proje Koordinatörleri , belirli bir sektörde veya çözümde uzmanlaşmış olan Albert Solino bünyesindeki kanaat önderleridir. Bilgilerini sürekli ekip içinde paylaşarak aktif mentör ve proje ekibine yol gösterici olurlar.
Projeler Grup Liderleri , birden fazla projenin sorumluğunu taşırlar ve projeleri yönetirler. Kendi seçimlerine bağlı olarak, sunulan çözümlerde ve /veya hizmet verilen sektörlerde uzmanlaşırlar. Geçmiş projelerinde edindikleri farklı çözüm/sektör deneyimlerini, odaklandığı çözüm ve/ veya sektöre yenilikçi yöntemlerle uygularlar. Yeni modeller ve fikirler geliştirerek kendi ekollerini yaratırlar. Geleceğin partnerleri, Projeler Grup Liderleri arasından çıkar. Bu olgudan hareketle, sürekli bir gelişim ve yetkinliklerde mükemmelleşme sürecindedirler. Liderlik karekterlerinin gelişimi için üst düzey eğitimden geçerler.

Aynı zamanda , Projeler Grup Lideri iş analistleri ve proje sorumluları için ilham kaynağı ve rol model kişisidir. Onların izleyeceği yolu, kendi açtığı patikayı sürekli geliştirerek genç ve dinamik ekibine gösterir; inandırır; motive eder ve kendi arkasından sürükler.
Partner olmanın yolu, hizmet verilen çözümde müşteriler nezdinde üstün başarılar ve somut katma değer artışı gösterip ; müşteriler açısından reddedilemeyecek çözümleri sürdürülebilir olarak yaratmaktır. Belirli bir sektörde ve hizmet kolunda Projeler Grup Lideri, o sektörün ve kolun sürükleyici ana motoru haline gelmişse Partner olma hakkını yakalamış demektir.

Partnerler, Albert Solino’nun yeni iş geliştirmesinden sorumludurlar. Yaratıcılık ve deneyimleriyle, sektörel ve çözüm boyutunda Albert Solino çözümlerine derinlik kazandırırlar. Müşterileri büyütürken Albert Solino’yu da geliştirecek somut ve sürdürülebilir çözüm stratejileri tasarlar, uygular ve ekiplerini bu yönde hizalarlar. Projeler Grup Liderleri ve bütün ekip için ilham alınacak karekterlerdir. Aktif mentör şapkalarıyla, sürekli takım ruhunu canlı tutarlar ve sonuç odaklı hizmet için bayrağı hep ileriye taşırlar.
Direktörler, Partnerler arasında en kıdemli olanlarıdır. Hem sektörel deneyimleri hem de hayat deneyimleri ile Albert Solino değerlerini bütün dünyada temsil ederler. Müşterilerimizin üst yönetimleri ile kalıcı ve kurumsal ilişkileri kurarlar. Kurulan ilişkileri büyütür ve sürekli artan değer artışını temin ederler. Partnerler için sürekli gelişimi ve sağlıklı yetkinleşmeyi temin ederler.

Uluslararası alandaki Direktörler kuruluna katılır ve Albert Solino’nun yönetsel stratejilerine ve vizyonuna aktif katkı sağlarlar.
İnsan Kaynakları
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
Paylaş
Bu servisiniz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum
Takip Et