Albert Solino, Uluslararası Danışmanlık, Teknoloji ve Kurumsal Finansman şirketidir. Yönetim Danışmanlığı ve Stratejik Danışmanlık ile müşterilerine sistem kazandırır. Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı ile şirketlere sağlıklı bir bilanço yapısı sağlar. Halka Arz, Tahvil İhracı ve Turquality ile şirketlere fon sağlar.
% 94
Yönetim Danışmanlığı Müşterilerimizin 2 Yıllık Ciro Büyüme Oranı
2,1 Milyar $
Turquality Danışmanlığı ve Halka Arz Müşterilerimizin Aktif Büyüklük Toplamı
Bilgi Teknolojileri
Bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, yönetimi ve desteğine verilen addır. BT temel olarak bilgisayarların ve yazılımların aracılığıyla bilginin işlenmesi, dönüştürülmesi, saklanması, korunması, iletilmesi ve bu bilgiye güvenli bir biçimde erişilmesini sağlar.

Günümüzde bilişim teknolojisi terimi, bilgisayar ve teknolojinin çeşitli yönlerini içine alacak şekilde genişlemiş ve bilinir hale gelmiştir. BT alanında çalışanlar, uygulama yüklenmesinden karmaşık bilgisayar ağlarının ve veri tabanlarının tasarımına varan çeşitli görevleri yerine getirirler. Bu görevlerden bazıları, veri yönetimi, ağ baglantıları, bilgisayar donanımı, veri tabanı ve yazılım tasarımı ve sistem yönetimini içerir.

Bilişim ve iletişim teknolojilerini meydana getiren başlıca alanlar şunlardır:

- Ürün ve imalat teknolojileri alanı:
 • Dijital aygıt geliştirme ve üretimi.
 • Dijital araç-gereç geliştirme ve üretimi.
 • Dijital malzeme geliştirme ve üretimi.

- Hizmet teknolojileri alanı:
 • Telekomünikasyon hizmetleri geliştirme ve üretimi.
 • Ağ hizmetleri geliştirme ve üretimi.
 • Yayıncılık hizmetleri geliştirme ve üretimi.

İmalat ve hizmet alanlardaki geliştirme ve üretim faaliyetlerine, dağıtım ve satış hizmetleri ile, yasal, yönetsel ve teknik düzenlemelerden sorumlu otoriteler de eklendiğinde bilişim ve iletişim teknolojileri sektörü teşkil edilmektedir.

Bilişim ve iletişim teknolojileri Enformasyon Çağı'nda toplumsal ve ekonomik gelişmenin en önemli nedenini oluşturmaktadır. Toplumsal alanda, bireylerin kurumlarla ve birbirleri ile ilişkileri büyük ölçüde bilişim ve iletişim teknolojileri aracılığı ile sanal ortamda yürütülmektedir. Ekonomik alanda, bilişim ve iletişim teknolojileri yardımıyla üretkenlik ve verimlilik artmakta; katma değerli mal ve hizmet arzında artışlar yaşanmakta; mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtım süreçlerinde yenilikler meydana gelmektedir. Albert Solino olarak özel geliştirdiğimiz teknolojiler, danışmanlık ve hizmetler bu hızlı gelişen sektörde öncü girişimler olarak müşterilerimize sunulmaktadır.

Başarılarımızı Okuyun

 • Aydın Çelik – MT Bilgi Teknolojileri A.Ş.

  Aydın Çelik – MT Bilgi Teknolojileri A.Ş.

  Ar-Ge Merkezi Başkanı:

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

  Bilişim Teknolojileri (IT) alanında hizmet veren ve bünyesinde 85 kişiyi istihdam eden müşterimiz, uluslararası ihalelere katılımın ön şarttı olan ISO 27001 kalite belgesini alarak daha fazla müşteriye ulaşmak için bizimle iletişime geçti.
 • Kurumsal Eğitim Faaliyetleri

  Bilgi Teknolojileri, eğitim ve imalat sanayi alanında yatırımları olan bir şirketler grubu kurumsallaşmak, şirket idaresini iyileştirmek ve şirket çalışanlarının yetkinliklerini artırmak için bizimle temasa geçti...

Lütfen tarayıcınızın kullanmakta olduğu Adobe Flash Player programını güncelleyiniz.

Get Adobe Flash player

Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
Paylaş
Bu servisiniz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum
Takip Et