Albert Solino, Uluslararası Danışmanlık, Teknoloji ve Kurumsal Finansman şirketidir. Yönetim Danışmanlığı ve Stratejik Danışmanlık ile müşterilerine sistem kazandırır. Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı ile şirketlere sağlıklı bir bilanço yapısı sağlar. Halka Arz, Tahvil İhracı ve Turquality ile şirketlere fon sağlar.
% 94
Yönetim Danışmanlığı Müşterilerimizin 2 Yıllık Ciro Büyüme Oranı
2,1 Milyar $
Turquality Danışmanlığı ve Halka Arz Müşterilerimizin Aktif Büyüklük Toplamı
İleri Teknolojiler & Ar-Ge
Dünyadaki araştırma geliştirme çalışmalarına paralel gelişen teknoloji ve gelişen teknolojinin üretim yöntemlerine uygulanması ile birlikte dünya pazarına sunulan yeni ürünler, dünya pazarından pay almak isteyen ülkeler için ekonomilerini geliştirme aracı olarak değerlendirilmektedir. Küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamında piyasaya katma değeri yüksek yeni ürünler arz eden ve bu ürünlerle rekabet yarışını sürdüren ülkeler bu alanda alt yapısı eksik diğer ülkelere ürün ve teknolojilerini ihraç ederek büyümektedir.

Teknik ve teknolojik ürünlerin günlük yaşamda ağırlığının artması ve toplumun bu tür ürünlere olan talebinin yoğunluğu, son on yıldır ülkemizin dış ticaret dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizde bir taraftan ürün yelpazesini ve ürün birim maliyetini düşürürken diğer taraftan ürün kalitesinin ve teknolojik içeriğinin arttırılması gereği ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de teknolojik katma değeri olan ürün tüketiminin payı gittikçe büyümektedir.

Albert Solino olarak bizler, Ar-Ge kökenli deneyimli kadromuzla geleceği planlar; gelecek için sizinle bugünden harekete geçeriz:


Alternatif Proje Finansman Çözümleri:

Albert Solino olarak kısa, orta ve uzun vadeli yatırım ve harcama planlarınıza göre alternatif finansman kaynaklarından yararlanmanız konusunda faaliyet planı yapar, bu konudaki uzmanlarımızla birlikte bu desteklerden en etkin şekilde yararlanmanız konusunda size danışmanlık veririz. Bu sayede yatırımlarınızı çok daha uygun bir şekilde finanse ederek ciddi miktarda tasarruf ve hatta nakit girişi sağlatırız.


İnovasyon:

Biz, Albert Solino doğamızın ve ismimizin de bir parçası olarak , işletmenizin rekabetçi piyasada, fark yaratarak karlı bir biçimde büyümesi ve bunu sürdürülebilir kılmasına katkı sağlamak gayesiyle ;
 • İnovasyon kapasitesi analizi ve geliştirilebilecek yönlerin belirlenmesi
 • İnovasyon projesi seçimi
 • İnovasyon yönetim sisteminizin kurulup geliştirilmesi,
 • İnovasyon ortamını hazırlayacak çalışanlar arası bilgi paylaşımı sisteminin kurulması
 • Çalışanlarınızın inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi,
 • İnovasyonda projelerinizin finansmanı için Ulusal veya Uluslararası Alternatif Finansman Kaynakları Projelerinin Seçimi ve Yürütülmesi
Konularında hizmet veririz.


İnsan Kaynakları Yapılandırma:

Albert Solino olarak biz, iyi okullardan mezun kariyerli ve potansiyelli iş gücünün müşterilerimizde çalışmak istemelerini ve sürekliliklerini sağlayacak İnsan Kaynakları Sistemlerini tasarlar, kurar ve uygulatırız.Aynı zamanda, müşterilerimizin yüksek profildeki çalışanlarının sürekli iyileşme ve gelişme felsefesi doğrultusunda yetkinliklerini her geçen yıl geliştirmeleri ve şirketlerine daha fazla değer katmaları beklenir. Bu nedenle Albert Solino ailesi olarak biz, performans ölçümleri, performansı geliştirecek teşvik ve motivasyon sistemlerinin kurulması, eğitim ve kariyer planlamaları yapılması, kişilik testleri doğrultusunda kariyer haritalarının güncellenmesi gibi konularda İnsan Kaynakları Yapılandırma çözümleri sunarız.

Başarılarımızı Okuyun

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

  Bilişim Teknolojileri (IT) alanında hizmet veren ve bünyesinde 85 kişiyi istihdam eden müşterimiz, uluslararası ihalelere katılımın ön şarttı olan ISO 27001 kalite belgesini alarak daha fazla müşteriye ulaşmak için bizimle iletişime geçti.
 • Bilişim Teknolojileri & İnovasyon Danışmanlığı

  İleri teknolojiler ve Elektronik alanında faaliyet gösteren müşterimiz ortak olduğu Alman firmasından ayrılınca rekabette geriye düşmemek için bize başvurdu. İstediği şey, firmasında inovasyon kültürünü yerleştirmek...
 • Yatırım Teşvik Belgesi ve Mevzuat Danışmanlığı

  İleri Teknolojiler ve Ar-Ge alanında 140 kişilik mühendislik ekibiyle faaliyet gösteren müşterimiz yeni geliştirmeyi düşündüğü iş teknolojisi çözümünün arifesinde bizim kapımızı çaldı...

Lütfen tarayıcınızın kullanmakta olduğu Adobe Flash Player programını güncelleyiniz.

Get Adobe Flash player

Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
Paylaş
Bu servisiniz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum
Takip Et