Albert Solino, Uluslararası Danışmanlık, Teknoloji ve Kurumsal Finansman şirketidir. Yönetim Danışmanlığı ve Stratejik Danışmanlık ile müşterilerine sistem kazandırır. Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı ile şirketlere sağlıklı bir bilanço yapısı sağlar. Halka Arz, Tahvil İhracı ve Turquality ile şirketlere fon sağlar.
% 94
Yönetim Danışmanlığı Müşterilerimizin 2 Yıllık Ciro Büyüme Oranı
2,1 Milyar $
Turquality Danışmanlığı ve Halka Arz Müşterilerimizin Aktif Büyüklük Toplamı
Kimya & Boya
Kimya sanayi, otomotiv, deri ürünleri, cam, tekstil ve kağıt ürünleri gibi birçok sektöre girdi sağlıyor. Tekstil sektörü girdilerinin yüzde 15’i, deri ürünleri sektörü girdilerinin yüzde 12’si, kağıt sektörü girdilerinin yüzde 50’sinden fazlası kimya sektöründen temin ediliyor. İlaçlar, sabun ve deterjanlar, soda, krom kimyasalları, bor kimyasalları, boyalar, sodyum sülfat, yağ asitleri ve uçucu yağlar, kimya sanayi üretiminde önde gelen ürünlerden bazıları.

Kimya sanayinin toplam imalat sanayi üretimindeki payı ise yüzde 30. Toplam imalat sanayindeki şirketlerin yaklaşık yüzde 3’ü kimya sanayisinde yer alıyor. Sektörde 77.000 kişi istihdam ediliyor, toplam istihdam içindeki payı yüzde 7. Sektörde yaklaşık 4286 şirket faaliyette. Bunların 95 adedi büyük ölçekli, 208’i orta, diğerleri ise küçük ölçekli şirketler. Bu şirketlerin çoğu İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Ankara’da faaliyet gösteriyor.

Kimya sanayi üretimi içinde önde gelen sektörler, petrokimyasallar, gübreler, ilaçlar, sentetik elyaf ve iplikler, sabun ve deterjanlar ile boyalar olarak sayılabilir. Toplam üretim içinde petrokimyasalların payı yüzde 30, gübrelerin payı ise yüzde 25.

Türkiye boya sanayi, Avrupa’nın 6. büyük boya üreticisi olup dünyadaki payı binde 2’dir. Boya sanayinde kayıtlı 600’e yakın üretici firma mevcuttur. Ancak “merdiven altı” olarak tabir edilen kayıtdışı üretim yapan firmalar önemli bir yekün tutmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren başlıca büyük firmaların dünyadaki büyük üreticiler ile yapmış oldukları ortaklıklar Türkiye’ye bu konuda son dönemde önemli ölçüde teknoloji ve yabancı sermaye girişini de sağlamıştır.

Sektörde yaklaşık 15 büyük ve 100’e yakın orta ölçekli firmanın yanı sıra 450’ye yakın küçük ölçekli üretim yapan ve boya pazarının yaklaşık %20’na yakın kısmını elinde bulunduran firmalardan oluşmaktadır.

Albert Solino olarak Kimya ve Boya sektöründe ARGE & ÜRGE çalışmaları, proseslerde enerji verimliliği, IT çözümleri ve diğer iş süreçleri alanlarından ciddi sayıda hizmet ve danışmanlık faaliyetleri yürütmekteyiz.

Başarılarımızı Okuyun

 • Emre Aydoğmuş – Hunca Kozmetik A.Ş.

  Emre Aydoğmuş – Hunca Kozmetik A.Ş.

  Genel Müdür Yardımcısı<

 • Turquality Kabul Öncesi Danışmanlık

  70 Milyon TL’lik ciroya sahip Türkiye’nin en büyük tarımsal tohum üreticilerinden olan müşterimiz May Agro, hem Türkiye’de hem de Yurtdışı pazarında markalaşmak ve işlerini daha profesyonel yapmak talebi ile bizimle irtibata geçti. Albert Solino danışmanlık olarak May Agro Tohumculuk Sanayi ve Tic A.Ş’nin Marka programına kabul edilmesini sağlandık.
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

  Bilişim Teknolojileri (IT) alanında hizmet veren ve bünyesinde 85 kişiyi istihdam eden müşterimiz, uluslararası ihalelere katılımın ön şarttı olan ISO 27001 kalite belgesini alarak daha fazla müşteriye ulaşmak için bizimle iletişime geçti.
 • Şirket Yönetim Refleksini Oluşturulması

  Kimya ve toz boya sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz şirketinde alınan kararların uygulanmadığından veya uygulansa daha çok geç ve eksik uygulandığından şikâyetle bize başvurdu...
 • Ürün Maliyetleri Hesaplanması Eğitimi

  Kimya sektöründe faaliyet gösteren ve markalı ürünlerle FMCG sektöründeki firmada reel ürün maliyetleri hesaplama noktasında firmaya özgü bir hesaplama yazılımı geliştirilmiş bu sayede ürün fiyatlandırmada gerçekçi ve modüler bir sistem alt yapısı oluşturulmuştur...
 • Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı

  Türk Kimya sektörünün 50 senelik geçmişiyle en köklü kuruluşlarından olan müşterimiz, kimya sektörünün dünyadaki inovasyon hızına ayak uydurabilmek adına bizden çözümler üretmemizi istedi...

Lütfen tarayıcınızın kullanmakta olduğu Adobe Flash Player programını güncelleyiniz.

Get Adobe Flash player

Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
Paylaş
Bu servisiniz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum
Takip Et