Albert Solino, Uluslararası Danışmanlık, Teknoloji ve Kurumsal Finansman şirketidir. Yönetim Danışmanlığı ve Stratejik Danışmanlık ile müşterilerine sistem kazandırır. Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı ile şirketlere sağlıklı bir bilanço yapısı sağlar. Halka Arz, Tahvil İhracı ve Turquality ile şirketlere fon sağlar.
% 94
Yönetim Danışmanlığı Müşterilerimizin 2 Yıllık Ciro Büyüme Oranı
2,1 Milyar $
Turquality Danışmanlığı ve Halka Arz Müşterilerimizin Aktif Büyüklük Toplamı
Otomotiv & Yan Sanayi
Türkiye, bulunduğu coğrafyada ileri düzeyde bir otomotiv sanayiini kurmuş olan tek ülkedir. Bu nedenle otomotiv yan sanayii hem Türkiye hem de Türkiye’de yatırım yapacak firmalar açısından stratejik önem taşımaktadır. Otomotiv yan sanayii’nin diğer bir önemi de bağımsız bir savunma sanayii için güvenilir ve vazgeçilmez bir altyapı oluşturmasıdır.

Otomotiv Yan Sanayii’nde 1000’in üzerinde firma faaliyet göstermesine rağmen, kabul edilebilir üretim standardlarına sahip, taşıt araçları imalat sanayii’ne direkt olarak orijinal parça imal eden, uluslararası pazarlarda rekabet ederek ihracat yapan firma sayısı 300 – 350 civarındadır. Diğer firmalar ise küçük ölçekli üretim tesislerini oluşturmakta ve büyük çoğunluğu da genellikle yenileme pazarına yönelik üretim yapmaktadır. Sektörün ideal olarak toplam cirosunun % 10’u kadar yatırım yapması gerektiği halde, makro ekonomi, global rekabet, üretim ölçeklerinin küçük olması ve maliyetlerin yüksekliği gibi nedenlerle bu oran % 5’leri aşamamaktadır. Bu noktada, firmaların Tübitak’ın, Kosgeb’in Ar-Ge ve Inovasyona verdikleri desteklerden yararlanarak yaptıkları 3 boyutlu Ölçüm, Mekanik Test, Malzeme Analiz, Döküm ve Aksam Modelleme LaboratuvarlarıTeknoloji Geliştirme Yatırımları ön plana çıkmaktadır. Otomotiv Yan Sanayii, ülkemizde imalatına başlanan ihraç amaçlı araçların da katkısıyla teknoloji olarak çok ileri bir düzeye gelmiş ve uluslararası denetimlerde, gelişmiş batı ülkelerinde faaliyet gösteren OEM firmalarına yönelik üretim yapacak düzeye erişmiştir. Sektör ihracatının % 69’unun Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olarak gerçekleşir olması da, ulaşılan teknoloji düzeyinin bir göstergesidir. Otomotiv Yan Sanayii’nde faaliyet gösteren firmaların % 30’u uluslararası pazarlarda kabul gören kalite belgelerine ( ISO 9000, QS 9000, ISO 14000 vs.) sahiptir. Bu belgelerin alımında ve 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemin’in kurulmasında ve kağıt üzerinde kalmayıp uygulanmasında alınan danışmanlıklar Türk firmalarını uluslararası otomotiv sanayi firmalarının ana tedarikçileri sınıfına sokmaktadır. Yan sanayii firmaları, artan tasarım, projelendirme ve geliştirme yükümlülükleri nedeniyle ve aldıkları lisanslarla ana sanayicilere paralel olarak teknolojiye, insan kaynaklarına, bilgiye ve kalite eğitimine daha fazla yatırım yapmaktadır.

Otomotiv yan sanayii toplam 150.000 kişiye direk yaklaşık 750.000 kişiye de indirek istihdam sağlamaktadır. Sektör, software ve ileri teknoloji ağırlıklı üretimi nedeniyle büyük ölçüde teknik personel istihdam etmektedir. Bu nedenle, ülkenin teknik kültür düzeyinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan, küçük işyerleri yaratma özelliği ile teknik kültürün topluma yayılmasına neden olmaktadır.

Otomotiv Sanayinin sürekli iyileşme ( Kaizen ) felsefesi doğrultusunda ana sanayi ve yan sanayiye koyduğu her yıl maliyetleri belirli oranlarda azaltma hedefi doğrultusunda, bu sektördeki firmalar sürekli iyileşme ve üretim verimliliği artışı projeleri uygulamak durumundadırlar. Kaizen, 5S, 6 Sigma, SMED gibi yöntemlerle yapılan uygulamalar sayesinde dünyaya örnek olacak verimlilik kazanımları elde etmektedirler. Tüm bu çözümlere ulaşmak ve karmaşayı basite indirgeyerek şirketlerinizi büyütmek için Albert Solino’ya ulaşmanız yeterli.

Başarılarımızı Okuyun

 • İş Analizi ile Stratejik Planlama Hizmetleri - 1

  Otomotiv yan sanayinde üretim ve ihracat yapan müşterimiz, Avrupa’da yaşanan ekonomik krizi ve durgunluktan ötürü bize başvurdu.
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Mevzuat Uyum Danışmanlığı

  Otomotiv yan sanayi sektöründe % 80 ihracat ağırlıklı çalışan, yılda 10 Milyon Euro ve ortalama 120 Gümrük beyannamesi açarak hizmet veren müşterimiz ihracat maliyetlerini düşürmek için bize başvurdu...
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

  Bilişim Teknolojileri (IT) alanında hizmet veren ve bünyesinde 85 kişiyi istihdam eden müşterimiz, uluslararası ihalelere katılımın ön şarttı olan ISO 27001 kalite belgesini alarak daha fazla müşteriye ulaşmak için bizimle iletişime geçti.
 • Yönetim Kalite Sistemleri’nin Kurulması

  Otomotiv yan sanayisinin öncü kuruluşunda TS 16949 yapılandırılması ve kalite yönetim sisteminin firmanın genel işleyişine implementasyonu tamamlanmıştır. Bu sayede firmanın iş yapış şekilleri, görev tanımları ve kalite yönetim sistemi tek bir standarda bağlı olarak oluşturulmuş...
 • Zaman ve İş Etüdleri Uygulamalı Eğitimleri

  Ülkemizin ve dünyanın önde gelen motorlu araçlar üretimi yapan firmada zaman ve iş etütleri yaparak gerçek anlamda makinelere ve insana bağlı süreçler birbirinden ayrılmış, buradaki verimsizlikler tespit edilerek toplamda % 30’un üzerinde üretim maliyetleri düşürülmüştür...
 • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

  Otomotiv Yan Sanayi olarak yurtdışı ana otomotiv üreticilerine parça üreten 250 çalışanı bünyesinde barındıran bir şirketler grubunda...

Lütfen tarayıcınızın kullanmakta olduğu Adobe Flash Player programını güncelleyiniz.

Get Adobe Flash player

Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
Paylaş
Bu servisiniz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum
Takip Et