Albert Solino, Uluslararası Danışmanlık, Teknoloji ve Kurumsal Finansman şirketidir. Yönetim Danışmanlığı ve Stratejik Danışmanlık ile müşterilerine sistem kazandırır. Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı ile şirketlere sağlıklı bir bilanço yapısı sağlar. Halka Arz, Tahvil İhracı ve Turquality ile şirketlere fon sağlar.
% 94
Yönetim Danışmanlığı Müşterilerimizin 2 Yıllık Ciro Büyüme Oranı
2,1 Milyar $
Turquality Danışmanlığı ve Halka Arz Müşterilerimizin Aktif Büyüklük Toplamı
Sağlık & İlaç
Türkiye’de ilaç sanayi, pek çok lisans anlaşması çerçevesinde de olsa, önemli miktar ve çeşitlilikle üretim ve ihracat imkanına sahip ve katma değeri yüksek olan sektörlerden biri.

İlaç sanayisi bugün, klasik farmasötik şekillerin tümünü üretebilecek ve kontrol edebilecek modern sistem ve ekipmana sahip. Ayrıca 1984 yılında yürürlüğe giren “İyi Üretim Uygulamaları’nın (GMPGood Manufacturing Practices)” gerektirdiği yatırımları yaparak teknolojik gelişimini hızlandırıldı ve AB ülkeleri ile kıyaslanabilir bir teknolojik düzeye ulaşıldı.

İlaç sektöründe 134 ( 85’i ilaç üreticisi 11’i hammadde üreticisi 38’i ithalatçı) şirket faaliyet gösteriyor. Bu kuruluşlardan Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç ve Tıbbi Malzeme Müessesesi ile Milli Savunma Bakanlığı Ordu İlaç Fabrikası kamuya, diğerleri özel sektöre ait. Sektörde 35 adet yabancı sermayeli şirket bulunuyor. Bunlardan 8’i üretici. Diğerleri ilaçlarını fason üretimle ya da ithal ederek piyasaya veriyor. İlaç hammaddesi üreten 11 adet şirket mevcut. Bunlardan 10 tanesi özel sektör bir tanesi ise kamuya ait. Özel sektördeki şirketlerden 1 tanesi yabancı sermayeli. Sektörde antibiyotikler ve analjezikler başta olmak üzere, fermantasyon ekstraksiyon ve sentez yoluyla birçok ilaç etken maddesi üretiliyor. İlaç üretiminde kullanılan hammaddelerin yaklaşık yüzde 80’i ithalatla sağlanıyor.

1965’ten bu yana ilaç hammaddesi üretimi yapılan Türkiye’de 1971’den başlayarak fermantasyon yoluyla tetrasiklin oksitetrasiklin ve türevlerinin üretimi gerçekleşti. Daha sonra ampisilin ve amoksisilin üretimine geçildi. Günümüzde ise başlıca ağrı kesiciler, antibiyotikler, mide kalp ve damar hastalıklarında kullanılan etkin maddeler, kodein morfin gibi afyondan üretilen maddelerden oluşan toplam 48 çeşit ilaç etkin maddesi yurtiçi kullanım ve ihracat amacıyla üretiliyor.

Türkiye’de 3.100 çeşit ilaç üretilmekte olup hastaların yaş durumuna veya hastalığın seyrine göre gereken dozajlarda veya değişik farmasötik şekillerde hazırlandığında bu sayı 7.200 civarına çıkıyor. İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası verilerine göre Türkiye ilaç pazarında antibiyotik tüketimi yüzde 17,2’lik oranla 1’inci sırada yer alıyor. Antibiyotikleri yüzde 11,8’lik oranla ağrı kesiciler, yüzde 10,9 ile romatizma ilaçları, yüzde 8,7 ile soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları, yüzde 6,5 ile vitamin mineral ve kan yapıcı ilaçlar, yüzde 5,1 ile deri hastalıkları ilaçları, yüzde 5,2 ile sindirim sistemi ilaçları, yüzde 6,5 ile kalp ve damar hastalıkları ilaçları, yüzde 4,2 ile hormon ilaçları, yüzde 3,4 ile sinir sistemi ilaçları yüzde, 4,2 ile kulak burun boğaz ve göz ilaçları, yüzde 1,4 ile diyabet ilaçları ve yüzde 14,9 ile diğer ilaçlar izliyor.

2004’te yaklaşık 3,4 milyon dolar olan ilaç üretimi 2005’de yüzde 18,8 oranında artarak 4 milyon dolara ulaştı. Kaynaklarda, sektörle ilgili, sonraki yıllara yönelik yeni bir bilgi akışına ise rastlanmıyor.

Sağlık, Türkiye’de en hızlı gelişme ivmesine sahip sektörlerin başında gelmektedir. Özellikle son beş yıl içindeki büyüme trendiyle sektör, enerji ve telekomla birlikte en fazla yatırım çeken ilk üç sektörden biri olarak gösterilmektedir.

Kurması ve işletmesi oldukça pahalı olan hastane yatırımlarındaki tecrübesiyle Türkiye, Avrupa’daki birçok ülkeyi geçmiştir. Bununla birlikte tedavi giderlerinin ABD ve Avrupa’nın altında olması Türkiye’yi sağlık çözümlerinin gözde ülkelerinden biri haline getirmiş, dolayısıyla yurtdışı sermaye gruplarının Türkiye’de sağlık yatırımlarına olan ilgisi artmıştır.

Önümüzdeki dönemde ayrıca çevre ülkelerdeki Türk hastane sayısında da artış öngörülmektedir. Bu kapsamda birçok şirket yatırım projeleri için bölge ülkelerde altyapı çalışmalarına başlamış durumdadır.

Albert Solino olarak sağlık ve ilaç sektöründe ARGE, ÜRGE, IT ve yatırım danışmanlığı önemli faaliyet alanlarımız arasında yer almaktadır. Dünyanın önde gelen ilaç üreticileriyle yapmış olduğumuz çalışmalar bu sektörde her geçen gün yeni hizmetler geliştirmemize de katkı sağlamaktadır.

Başarılarımızı Okuyun

  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

    Bilişim Teknolojileri (IT) alanında hizmet veren ve bünyesinde 85 kişiyi istihdam eden müşterimiz, uluslararası ihalelere katılımın ön şarttı olan ISO 27001 kalite belgesini alarak daha fazla müşteriye ulaşmak için bizimle iletişime geçti.
  • Proje Geliştirme Hizmetleri

    Dünyanın önde gelen ilaç firmasında Ar-Ge departmanı yapılandırması ile birlikte yeni Ar-Ge projeleri başlatılmış, bu kapsamda Frascati, Canberra ve Oslo Kılavuzlarında tanımlı uluslararası Ar-Ge çerçevesine giren faaliyetler tespit edilmiş ve yıllık 10 milyon Euro’ya varan projeler yürütülmüştür...

Lütfen tarayıcınızın kullanmakta olduğu Adobe Flash Player programını güncelleyiniz.

Get Adobe Flash player

Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
Paylaş
Bu servisiniz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum
Takip Et