Albert Solino, Uluslararası Danışmanlık, Teknoloji ve Kurumsal Finansman şirketidir. Yönetim Danışmanlığı ve Stratejik Danışmanlık ile müşterilerine sistem kazandırır. Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı ile şirketlere sağlıklı bir bilanço yapısı sağlar. Halka Arz, Tahvil İhracı ve Turquality ile şirketlere fon sağlar.
% 94
Yönetim Danışmanlığı Müşterilerimizin 2 Yıllık Ciro Büyüme Oranı
2,1 Milyar $
Turquality Danışmanlığı ve Halka Arz Müşterilerimizin Aktif Büyüklük Toplamı
Danışmanlık

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı ile şirketinizin uluslararası standartlara uygun bir şekilde kurumsallaşma düzeyini arttırabilirsiniz.

OECD tarafından yayınlanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da uygulamaya alınmış bir kurumsal yönetim metodolojisidir. Kurumsal Yönetim sürecinin neleri içermesi gerektiği, kurumsal yönetime sahip olabilmek için şirketin hangi kurullara ihtiyaç duyduğu, bu kurulların yıl içerisinde yapması gereken faaliyetlerin ne olduğunu, şirket yönetiminin hangi ekstra faaliyetlerin kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında yapılması gerektiği gibi konuları açıklar.
Kurumsal Yönetim İlkeleri 4 temel başlıkta toplanmaktadır. Buna göre şirketlerin kurumsal yönetime uyum kapsamında şu 4 temel konuyu ele alıp şirket yönetimlerini buna göre şekillendirmelidirler:
1- Kurumsal Yönetim İlkeleri – Yönetimin Adillik İlkesi
2- Kurumsal Yönetim İlkeleri – Yönetimin Şeffaflık İlkesi
3- Kurumsal Yönetim İlkeleri – Yönetimin Hesap Verebilirlik İlkesi
4- Kurumsal Yönetim İlkeleri – Yönetimin Sorumluluk İlkesi
Kurumsal Yönetim İlkelerinin bu başlıkları altında şirketlerin yapması gereken çeşitli faaliyetler vardır. Bu faaliyetler yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, websitesinin bu ilkeler doğrultusunda yeni bilgiler içerecek şekilde yapılandırılmasından şirket esas sözleşmesinin bu ilkelere uygun hale getirilmesine kadar çeşitli adımların atılması gerekebilir. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum SPK kanuna bağlı olmayan birçok şirket için zorunlu olmamakla beraber bu ilkeler çerçevesinde şirket yönetim yapılandırmasına gitmek şirketin yönetimini çok daha etkin kılacağı için faydalı bir süreçtir. Küçük ve Orta ölçekli şirketler Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumun tamamını sağlamasalar bile bu ilkelerin rehberliğinde şirket yönetimlerini yapılandırabilirler. Kurumsal yönetim ilkelerine uyması gereken şirketlerin kimler olduğu hakkında detaylı bilgileri www.spk.gov.tr sitesinden öğrenebilirsiniz.

Albert Solino Danışmanlık şirketi olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında şirketleri kurumsal yönetim ilkelerine hazırlamak, bu konuda şirket yapılandırmalarını yapmak üzere faaliyetler yürütmekteyiz. Bu danışmanlık faaliyetleri SPK lisansına sahip uzman danışmanlarımız tarafından yürütülmektedir. Ancak yapmış olduğumuz faaliyetler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyması gerekli olan kurumlara yönelik SPK tarafından yetki verilmesi gereken “Kurumsal Yönetim Derecelendirme” faaliyetleri kapsamına girmemektedir. Kurumsal Yönetim derecelendirme faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için SPK’nın www.spk.gov.tr  websitesini inceleyebilirsiniz.

Başarılarımızı Okuyun

  • Teoman Paçacı – Kalkancı Pres Döküm

    Teoman Paçacı – Kalkancı Pres Döküm

    Yönetim Kurulu Üyesi

Makaleler & Yayınlar

Lütfen tarayıcınızın kullanmakta olduğu Adobe Flash Player programını güncelleyiniz.

Get Adobe Flash player

Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
Paylaş
Bu servisiniz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum
Takip Et